Ogłoszenia archiwalne od VI 2015

Ogłoszenie o zamówieniach udzielanych przez Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w okresie od czerwca 2015.

Ogłoszenie 21

Dostawa w formie leasingu dwóch fabrycznie nowych samochodów dostawczych – POBIERZ

Ogłoszenie 22

Dostawy koparko – ładowarki wraz z oprzyrządowaniem – POBIERZ

Ogłoszenie 23

Przetarg na dostawę i wymianę wodomierzy z nadajnikami radiowymi – POBIERZ

Ogłoszenie 24

Przetarg na budowę zbiornika stalowego wolnostojącego naziemnego na wodę V=100m3 – POBIERZ

Ogłoszenie 25

Zapytanie ofertowe na prace remontowo budowlane na stacji uzdatniania wody w Mysiadle – POBIERZ

Ogłoszenie 26

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac przy przepompowniach ścieków na terenie gminy Lesznowola – POBIERZ

Ogłoszenie 27

Zakup fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco – ciśnieniową – POBIERZ

WYNIK POSTĘPOWANIA – POBIERZ

Ogłoszenie 28

Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta – POBIERZ

Ogłoszenie 29

Ogłoszenie o zamówieniu fabrycznie nowego samochodu – POBIERZ

Ogłoszenie 30

Ogłoszenie dostawa i wymiana wodomierzy – POBIERZ

Ogłoszenie 31

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup materiałów biurowych – POBIERZ

Ogłoszenie 32

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup tonerów – POBIERZ

Ogłoszenie 33

Ogłoszenie o zamówieniu za zakup środków czystości – POBIERZ

Ogłoszenie 34

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę i rozbudowę mechaniczno biologicznej oczyszczalni w Łazach – POBIERZ

zmiana ogłoszenia – POBIERZ

Ogłoszenie 35

Ogłoszenie o zamówieniu usługi inspektora nadzoru – rozbudowa oczyszczalni ścieków Łazy – POBIERZ

Ogłoszenie 36

PRZETARG – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Janczewicach i Lesznowoli – POBIERZ

Ogłoszenie 37

Ogłoszenie o zamówieniu usługi inspektora nadzoru – budowa kanalizacji w Janczewicach i Lesznowoli – POBIERZ

Ogłoszenie 38

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przebudową przyłączy kanalizacji podciśnieniowej na system ciśnieniowy w Lesznowoli i Wilczej Górze – POBIERZ

Ogłoszenie 39

Zapytanie ofertowe dot. wykonania przeglądu tech. oraz badaniu wydajności hydrantów zew. GM LESZNOWOLA – LPK – POBIERZ

Ogłoszenie 40

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dot. przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej Lesznowola

ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – pobierz

BIOZ – pobierz

profil – pobierz

studnia profil – pobierz

załącznik nr 1 – projekt – pobierz

załącznik nr 2 – opis techniczny projekt – pobierz

załącznik nr 6 – schemat szafka – pobierz

załącznik nr 7 – przedmiar – pobierz

załącznik nr 10 – stwior – pobierz

załącznik nr 3 – spełnienie – pobierz

załącznik nr 4 – osoby zdolne – pobierz

załącznik nr 5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – pobierz

załącznik nr 8 – umowa – pobierz

załącznik nr 9 – oferta – pobierz

Ogłoszenie 41

Ogłoszenie o zamowieniu na roboty elektryczne dot. budowa kablowej wewnętrznej linii zasilającej SUiUW Mysiadło

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty elektryczne – pobierz

załącznik nr 1 – spełnianie warunków – pobierz

załącznik nr 2 – wykaz robót – pobierz

załącznik nr 3 – uprawnienia – pobierz

załącznik nr 4 – pobierz

załącznik nr 4A – pobierz

Ogłoszenie 42

Ogłoszenie na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla bazy techniczno-biurowej

ogłoszenie – pobierz

załącznik nr 1 – pobierz

załącznik nr 2 – pobierz

załącznik nr 3 – pobierz

załącznik nr 4 – pobierz

załącznik nr 5 – pobierz

załącznik nr 6 – pobierz

Odpowiedzi na pytania oferentów:

informacja nr 1 – pobierz

Ogłoszenie 43

Ogłoszenie dot. przetargu na budowę sieci kanalizacji Janczewice i Lesznowola – V etap.

Ogłoszenie – pobierz

sprostowanie do treści ogłoszenia – pobierz

załącznik nr 1 – pobierz

załącznik nr 2 – pobierz

załącznik nr 3 – pobierz

załącznik nr 4 – pobierz

załącznik nr 5 – pobierz

załącznik nr 6A – pobierz

załącznik nr 6B – pobierz

załącznik nr 6C – pobierz

załącznik 6C uzupełnienie – pobierz

załącznik nr 6D – pobierz

załącznik nr 7; 7.1; 7.2 dostępny jest do zapoznania w siedzibie naszej spółki lub w formie elektronicznej

załącznik nr 8 – pobierz

załącznik nr 9 – pobierz

załącznik nr 10 – pobierz

załącznik nr 11 – pobierz

Odpowiedzi na pytania oferentów

informacja nr 1 – pobierz