Reklamacja faktury

W sytuacji uzasadniającej zakwestionowanie należności Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. (dalej: LPK) określonej otrzymaną fakturą, na przykład w przypadku:

  • stwierdzenia błędnego działania wodomierza;
  • błędnego podania wskazań wodomierza na fakturze;
  • awarii przyłącza, w związku z czym określona ilość wody nie powinna być uwzględniona w zakresie ilości odprowadzonych ścieków;

prosimy o jak najszybsze złożenie reklamacji wraz z uzasadnieniem.

Reklamacja może być zgłoszona w dowolnej formie, ale w Państwa interesie najlepiej jest, aby była udokumentowana mailem lub pismem. Nie należy zwracać faktury – w przypadku uznania reklamacji otrzymają Państwo fakturę korygującą.

Termin złożenia reklamacji jest istotny, ponieważ może umożliwić LPK jej rozpatrzenie przed upływem terminu płatności. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z ustaleniami zawieranych umów reklamacje nie zwalniają z obowiązku zapłaty, ani nie odraczają terminu płatności określonego w wystawionych fakturach.