Inwestycje

Uchwała Nr 373/XXXIII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2025, Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Lesznowoli. – Pobierz

Uchwała Nr 637-XLIV-2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29.05.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2023 – Pobierz

Dofinansowanie z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowościach Janczewice i Lesznowola, gmina Lesznowola etap V

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił naszej Spółce dofinansowania w formie preferencyjnej pożyczki na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowościach Janczewice i Lesznowola, gmina Lesznowola etap V” w wyniku czego została wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 5311 m w skład której wchodzi sieć kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej, stworzono możliwość wykonania 197 sztuk przyłączy kanalizacyjnych oraz powstały 4 pompownie ścieków.

Realizacja inwestycji jest zakończona.

Wartość zadania netto wynosi 5 609 699,05 zł z czego dofinansowanie w formie pożyczki stanowi kwotę w wysokości 4 996 773,80 zł.

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zamieniu i kanału tłocznego

We wrześniowym jubileuszowym wydaniu kwartalnika Wodociągi Polskie, zamieszczono obszerny artykuł dotyczący zakończenia Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zamieniu. Życzymy miłej lektury.  – Pobierz

Izba Gospodarcza - WODOCIĄGI POLSKIE - SEKA S.A.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizujemy inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską

1. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (więcej informacji na załączonej tablicy)

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (więcej informacji na załączonej tablicy)

3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013

4. Informacja o otrzymanym dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Inwestycje LPK

Inwestycje LPK