Inwestycje

Uchwała Nr 373/XXXIII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2025, Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Lesznowoli. – Pobierz

Uchwała Nr 637-XLIV-2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29.05.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2023 – Pobierz

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zamieniu i kanału tłocznego

Realizujemy inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską

1. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (więcej informacji na załączonej tablicy)

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (więcej informacji na załączonej tablicy)

3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013

4. Informacja o otrzymanym dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Inwestycje LPK
Inwestycje LPK