E-Faktura

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (dalej: LPK) serdecznie zachęca do uruchomienia usługi e-faktura umożliwiającej otrzymywanie pocztą elektroniczną (mailem) faktur w formie elektronicznej.

e-FAKTURA to:

  • KOMFORT

Tylko klient korzystający z e-FAKTURY uzyskuje bezpośredni i nieograniczony wpływ na częstotliwość otrzymywania swoich faktur – zawsze w ciągu 3 dni roboczych po elektronicznym zgłoszeniu stanu wodomierza (-y) przy pomocy specjalnego formularza  udostępnionego w zakładce zgłaszanie stanu wodomierza , albo mailem na adres odczyt@lpk-lesznowola.pl  .

Odczyt wodomierza można również zgłosić telefonicznie, zachęcamy jednak do korzystania z w/w metod elektronicznych, które zapewniają dokumentację postępowania na wypadek reklamacji.

  • NOWOCZESNOŚĆ

Nie musimy za nią pędzić, ale dobrze jest podążać.

  • EKOLOGIA

W szczególności oszczędzamy papier, a więc i lasy.

Klientów, których umowa zawarta z LPK nie zawiera oświadczenia o zgodzie na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (umowy zawarte przed 11-12-2012 r. albo oświadczenie wykreślone na wniosek Klienta), a obecnie chcieliby korzystać z e-FAKTURY prosimy o wypełnienie formularza – oświadczenia w tej sprawie.

Natomiast jeżeli Państwa umowa zawiera oświadczenie, ale nie wskazuje adresu mailowego, prosimy o przekazanie (wyłącznie pisemnie lub mailem) adresu poczty elektronicznej, na który LPK powinno kierować wiadomości związane z realizacją umowy o zaopatrzenie w wodę i / albo odprowadzanie ścieków, w tym faktury elektroniczne.

Jednocześnie informujemy, że zgłaszanie przez Państwa odczytów wodomierza (-y) nie eliminuje jednak faktu, że istnieje potrzeba okresowego dokonania odczytu przez inkasenta LPK, który będzie starał się dokonać tej czynności, ale nie częściej niż co około 9 miesięcy. LPK uprzejmie prosi o Państwa współpracę z inkasentami, umożliwiającą wykonywanie ich obowiązków.