Kategoria Archiwum

Dodatkowy numer rachunku bankowego

awaria post
Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01 lutego 2023 r. korzysta z dodatkowego numeru rachunku bankowego, utworzonego w Banku PKO S.A. W związku z tym, serdecznie prosimy Odbiorców usług o precyzyjne dokonywanie wpłat za świadczone przez…

Ogłoszenie o zamówieniu na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wola ul. Krasickiego i Nowa Iwiczna ul. Kielecka, gmina Lesznowola wraz z budową przepompowni ścieków”.

zapytanie ofertowe
Ogłoszenie- Pobierz SWZ- Pobierz Załącznik nr 1 – Pobierz Załącznik nr 1 wersja edytowalna – Pobierz Załącznik nr 2 – Pobierz Załącznik nr 2 wersja edytowalna – Pobierz Załącznik nr 3 – Pobierz Załącznik nr 3 wersja edytowalna – Pobierz…