Oświadczenie dotyczące e-faktury

Serdecznie zachęcamy do uruchomienia usługi e-FAKTURA umożliwiającej otrzymywanie pocztą elektroniczną (mailem) faktur w formie elektronicznej.

Jeżeli nie znają Państwo tej usługi, zapraszamy do zapoznania się z informacjami na jej temat w zakładce E-faktura.

Klientów, których umowa zawarta z LPK  nie zawiera oświadczenia o zgodzie na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej  ( umowy zawarte przed 11-12-2012 r. albo oświadczenie wykreślone na wniosek Klienta ), a obecnie chcieliby korzystać z e-FAKTURY prosimy o wypełnienie zamieszczonego obok formularza – oświadczenia.

Wypełnienie i przesłanie formularza stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, w poniższym brzmieniu.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wystawianie i wysyłanie w formie elektronicznej (na podany adres e-mail) dokumentów oraz faktur za usługi zaopatrzenia w wodę i / albo odprowadzania ścieków, świadczone przez Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (dalej: LPK) z siedzibą w Lesznowoli ul. Poprzeczna 50. Odbiorca usług może się kontaktować listownie na adres: ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola; mailowo na adres: lpk@lpk-lesznowola.pl telefonicznie pod numerem 22 757 94 32 lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych rodo@lpk-lesznowola.pl Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wykonania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są działania przed zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), Dane osobowe Odbiorcy usług, LPK może przekazywać: -osobom upoważnionym przez LPK –pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, -podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych. Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków. Odbiorcy usług prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo Odbiorca usług na prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.