Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola stanowi podstawową część działalności Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. (dalej: LPK). Celem LPK jest wykonywanie tych usług z ciągłym dążeniem do coraz wyższej ich jakości, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego poziomu kosztów działalności w tym zakresie.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez LPK obejmuje około 11,3 tysięca odbiorców we wszystkich miejscowościach gminy. Woda jest dostarczana z ośmiu stacji uzdatniania wody zlokalizowanych w Mysiadle, Starej Iwicznej, Lesznowoli, Lesznowoli Pole, Wólce Kosowskiej, Łazach, Marysinie oraz Mrokowie, a w niewielkim zakresie także z wodociągów warszawskich i nadarzyńskich. Roczna ilość wody dostarczanej odbiorcom przez LPK przekracza 1,8 miliona metrów sześciennych.

W systemie zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych LPK obsługuje około 8,8 tysiąca klientów w większości miejscowości na terenie gminy. Posiadane i eksploatowane przez LPK sieci kanalizacyjne są urządzeniami działającymi w trzech systemach: grawitacyjnym, ciśnieniowym i podciśnieniowym. Oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Lesznowola są zlokalizowane w Zamieniu, Łazach i Wólce Kosowskiej. Ogółem LPK odbiera poprzez swoje sieci już ponad 1,3 miliona metrów sześciennych ścieków sanitarnych rocznie, z czego około 35% kierowanych jest do oczyszczalni w Piasecznie i Warszawie.