Stacje uzdatniania wody

SUW Mysiadło

ul. Geodetów 28 E – Qśr/db = 2000 m3/dobę

W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny wyposażony w dwustopniowy układ filtracji – pierwszy stopień odżelazianie i drugi stopień odmanganianie, zbiornik wody uzdatnionej (1000 m3) i zbiornik wody surowej (100 m3), zbiornik wód popłucznych i zestaw pomp sieciowych. Obiekt zasilany jest wodą surową pobieraną z dwóch ujęć głębinowych. Obiekt wyposażony jest w agregat prądotwórczy, który w przypadku zaniku napięcia elektrycznego zostaje włączany automatycznie zapewniając płynną pracę urządzeń technologicznych.

SUW Lesznowola PGR

ul. Dworkowa 2 – Qśr/db = 1200 m3/dobę

W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny wyposażony w dwustopniowy układ filtracji – pierwszy stopień odżelazianie i drugi stopień odmanganianie, dwa zbiorniki wody uzdatnionej (500 m3 i 100 m3), zbiornik wód popłucznych i zestaw pomp sieciowych. Obiekt zasilany jest wodą surową pobieraną z czterech ujęć głębinowych. Obiekt wyposażony jest w agregat prądotwórczy, który w przypadku zaniku napięcia elektrycznego zostaje włączany automatycznie zapewniając płynną pracę urządzeń technologicznych.

SUW Stara Iwiczna

ul. Nowa 15 – Qśr/db = 600 m3/dobę

W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny wyposażony w jednostopniowy układ filtracji, zbiornik wody uzdatnionej (2 x 300 m3), zbiornik wód popłucznych i zestaw pomp sieciowych. Obiekt zasilany jest wodą surową pobieraną z trzech ujęć głębinowych. Obiekt wyposażony jest w agregat prądotwórczy, który w przypadku zaniku napięcia elektrycznego zostaje włączany automatycznie zapewniając płynną pracę urządzeń technologicznych.

SUW Lesznowola Pole

ul. Poprzeczna 50 – Qśr/db. = 700 m3/dobę

W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny wyposażony w dwustopniowy układ filtracji – pierwszy stopień odżelazianie i drugi stopień odmanganianie, zbiornik wody uzdatnionej (2 x 300 m3), zbiornik wód popłucznych i zestaw pomp sieciowych. Obiekt zasilany jest wodą surową pobieraną z trzech ujęć głębinowych. Obiekt wyposażony jest w agregat prądotwórczy, który w przypadku zaniku napięcia elektrycznego zostaje włączony automatycznie zapewniając płynną pracę urządzeń technologicznych.

SUW Łazy

ul. Kwiatowa 50 – Qśr/db = 1000 m3/dobę

W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny wyposażony w dwustopniowy układ filtracji – pierwszy stopień odżelazianie i drugi stopień odmanganianie, zbiornik wody uzdatnionej (2 x 250 m3), zbiornik wód popłucznych i zestaw pomp sieciowych. Obiekt zasilany jest wodą surową pobieraną z dwóch ujęć głębinowych. Obiekt wyposażony jest w agregat prądotwórczy, który w przypadku zaniku napięcia elektrycznego zostaje włączony automatycznie zapewniając płynną pracę urządzeń technologicznych.

SUW

SUW Marysin

dz. ew. nr 1/16 – Qśr/db = 1000 m3/dobę

W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny wyposażony w dwustopniowy układ filtracji – pierwszy stopień odżelazianie i drugi stopień odmanganianie, zbiornik wody uzdatnionej (2 x 250 m3), zbiornik wód popłucznych i zestaw pomp sieciowych. Obiekt zasilany jest wodą surową pobieraną z dwóch ujęć głębinowych. Obiekt wyposażony jest w agregat prądotwórczy, który w przypadku zaniku napięcia elektrycznego zostaje włączony automatycznie zapewniając płynną pracę urządzeń technologicznych.

SUW Mroków

ul. Szkolna 2 – Qśr/db. = 520 m3/dobę

W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny wyposażony w dwustopniowy układ filtracji – pierwszy stopień odżelazianie i drugi stopień odmanganianie, zbiornik wody uzdatnionej (2 x 100 m3), zbiornik wód popłucznych i zestaw pomp sieciowych. Obiekt zasilany jest w wodę surową pobieraną z dwóch ujęć głębinowych. Obiekt wyposażony jest w agregat prądotwórczy, który w przypadku zaniku napięcia elektrycznego zostaje włączony automatycznie zapewniając płynną pracę urządzeń technologicznych.

SUW Wólka Kosowska

ul. Wesoła 2 – Qśr/db = 1000 m3/dobę

W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny wyposażony w dwustopniowy układ filtracji – pierwszy stopień odżelazianie i drugi stopień odmanganianie, zbiornik wody uzdatnionej (2 x 300 m3), zbiornik wód popłucznych i zestaw pomp sieciowych. Obiekt zasilany jest wodą surową pobieraną z dwóch ujęć głębinowych. Obiekt wyposażony jest w agregat prądotwórczy, który w przypadku zaniku napięcia elektrycznego zostaje włączony automatycznie zapewniając płynną pracę urządzeń technologicznych.

SUW Zamienie

ul. Zakładowa 3 – Qśr/db = 655 m3/dobę

W skład obiektu wchodzi budynek technologiczny wyposażony w dwustopniowy układ filtracji – pierwszy stopień odżelazianie i drugi stopień odmanganianie, zbiornik wody uzdatnionej (2 x 750 m3), zbiornik wód popłucznych i zestaw pomp sieciowych. Obiekt zasilany jest wodą surową pobieraną z dwóch ujęć głębinowych. Obiekt wyposażony jest w agregat prądotwórczy, który w przypadku zaniku napięcia elektrycznego zostaje włączony automatycznie zapewniając płynną pracę urządzeń technologicznych.