Awarie i wyłączenia

Zgłaszanie awarii

Może być dokonywane telefonicznie na niżej wymienione numery

telefon alarmowy – po godzinie 21:00 oraz w dni wolne od pracy

884 805 802

w godzinach pracy biura tj. 08.00 – 16.00

22 757 94 32 wew. 15

22 757 72 71

brygada wodociągowa

502 326 554

brygady kanalizacyjne

(także od godziny 7:00 i do godziny 21:00)

504 012 052

504 012 053

501 834 797