Taryfa

Informacja odnośnie taryfy
Informacja o zmianie taryfy

Z dniem 13.06.2018r zaczyna obowiązywać nowa TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ZATWIERDZONA PRZEZ WODY POLSKIE DECYZJA WA.RET.070.1.211.2.2018 – POBIERZ

UCHWAŁA NR 322/XXVVIII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2020r. w sprawie uchylenia uchwały nr 628/XLIII/2018 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków- POBIERZ

UCHWAŁA NR 628/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków – POBIERZ

UCHWAŁA NR 19/3/18 Zarządu Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z dnia 18 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia stawek opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń będących własnością Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Lesznowoli – POBIERZ