Taryfa

Z dniem 17.05.2024 zaczyna obowiązywać nowa stawka do TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ZATWIERDZONA PRZEZ WODY POLSKIE nr WA.RTZ.70.30.2023/5

Dotychczasowa taryfa

Z dniem 17.05.2023 r. zaczyna obowiązywać nowa TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ZATWIERDZONA PRZEZ WODY POLSKIE  nr WA.RZT.70.30.2023/5- Pobierz

UCHWAŁA nr 992/LXXV/2024 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 marca 2024 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Pobierz

UCHWAŁA NR 814/LXIII/2023Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Pobierz

UCHWAŁA NR 13/3/18 Zarządu Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – POBIERZ