Taryfa

Z dniem 01.07.2021 r. zaczyna obowiązywać nowa TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ZATWIERDZONA PRZEZ WODY POLSKIE DECYZJA WA.RZT.70.68.2021/6 – POBIERZ

Z dniem 13.06.2018r zaczyna obowiązywać nowa TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ZATWIERDZONA PRZEZ WODY POLSKIE DECYZJA WA.RET.070.1.211.2.2018 – POBIERZ

UCHWAŁA NR 322/XXVVIII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2020r. w sprawie uchylenia uchwały nr 628/XLIII/2018 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków- POBIERZ

UCHWAŁA NR 628/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków – POBIERZ

UCHWAŁA NR 13/3/18 Zarządu Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – POBIERZ