Przepisy gminne

Od dnia 25 grudnia 2023 r. obowiązuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty uchwałą Nr 920/LXX/2023 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021r., poz. 7059).

Uchwała nr 920/LXX/2023 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola