Przepisy gminne

Od dnia 20 sierpnia 2021 r. obowiązuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty uchwałą Nr 439/XXXIX/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021r., poz. 7059).

Uchwała Nr 55/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola

Uchwała nr 439/XXXIX/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola