Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50
22 757 94 32, 22 757 72 72 fax: wew. 17
lpk@lpk-lesznowola.pl

Godziny pracy LPK oraz przyjęcia interesantów

poniedziałek – piątek: od 8.00 do 16.00
Interesanci są przyjmowani przez pracowników LPK w w/w godzinach pracy.
Prezes Zarządu LPK Kazimierz Jabłoński przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w w/w godzinach pracy, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.