Usługi

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. świadczy, w miarę wolnych mocy produkcyjnych, odpłatne usługi związane z budową i konserwacją przyłączy oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych, takich jak sieci, przepompownie.

Cennik usług od 17.10.2022