Zagubienie faktury

W przypadku zaginięcia faktury prosimy aby skontaktowali się Państwo z Działem Obsługi Odbiorców Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w celu:

  • telefonicznego (22 757 94 32) lub mailowego (odczyt@lpk-lesznowola.pl) uzyskania danych potrzebnych do dokonania płatności, tj. kwoty, terminu płatności, numeru konta i  numeru zagubionej faktury,
  • otrzymania duplikatu faktury na pisemny lub mailowy wniosek w tej sprawie.