Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zamieniu przy ul. Arakowej 4 – Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienie-zamówienia sektorowe wyniki postepowania – pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe wyniki postepowania – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz. U. U. E. – pobierz

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  na Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni scieków przy ul. Arakowej 4 w miejscowosci Zamienie. Numer referencyjny: DIR.430.05.2020 – pobierz

SIWZ  PDF – pobierz

SIWZ – pobierz

załącznik nr 5 do umowy wzór oświadczenia podwykonawcy – pobierz

załącznik nr 6 do umowy wzór protokołu płatności częściowej – pobierz

załącznik nr 7 do umowy wzór karty gwarancyjnej – pobierz

załącznik nr 8 do SIWZ wzór umowy – pobierz

załącznik nr 9 do SIWZ tabela wartości i robót – pobierz

dokumentacja techniczna – pobierz

dokumentacja geologiczna – pobierz

ESPD- elektroniczne narzędzie do wypełnienie JEDZ

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2c961e4f-618b-4cc0-ba39-d30990fca744.asc

Odpowiedzi na pytania oferentów

Informacja nr 1 – pobierz

Informacja nr 2 – pobierz

Informacja nr 3 – pobierz

Informacja nr 4 – pobierz

Informacja nr 5 – pobierz

Informacja nr 6 – pobierz

Informacja nr 7 – pobierz

Informacja nr 8 – pobierz

Informacja nr 9 – pobierz

Informacja nr 10 – pobierz

Informacja nr 11 – pobierz

Załącznik nr 7 do umowy karta gwarancyjna zmieniony – pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ wzór umowy zmieniony – pobierz

Informacja nr 12 – pobierz

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz. U. U E w dniu 06.03.2020 – pobierz

Informacja nr 13 – pobierz

Ogłoszenie sprostowania ogłoszenia o zamówieniu w DZ. U. U E w dniu 11.03.2020 – pobierz

Informacja nr 14 – pobierz

załącznik nr 7 wzór karty gwarancyjnej poprawiony II do informacji nr 14 – pobierz

załącznik nr 7 wzór karty gwarancyjnej poprawiony II wersja edytowalna – pobierz

Informacja nr 15 – pobierz

Poprawiony projekt wykonawczy Tom VII sieci i instalacje elektryczne –pobierz