Ogłoszenie o zamówieniu na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wola ul. Krasickiego i Nowa Iwiczna ul. Kielecka, gmina Lesznowola wraz z budową przepompowni ścieków”.

Ogłoszenie- Pobierz

SWZ- Pobierz

Załącznik nr 1 – Pobierz

Załącznik nr 1 wersja edytowalna – Pobierz

Załącznik nr 2 – Pobierz

Załącznik nr 2 wersja edytowalna – Pobierz

Załącznik nr 3 – Pobierz

Załącznik nr 3 wersja edytowalna – Pobierz

Załącznik nr 4 – Pobierz

Załącznik nr 4 wersja edytowalna – Pobierz

Załącznik nr 5 – Pobierz

Załącznik nr 6 – Pobierz

Załącznik nr 7.1

Projekt – Pobierz

Uzgodnienie i decyzje – Pobierz

Załącznik nr 7.2

Geotechnika cz 1 – Pobierz

Geotechnika cz 2 – Pobierz

Załącznik nr 8 – Pobierz

Załącznik nr 9 – Pobierz

Załącznik nr 9 wersja edytowalna – Pobierz

Sprostowanie – Pobierz

Odpowiedzi na zadane pytania:

1 – Pobierz

2 – Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz