OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. budowa linii kablowej SUW Zamienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE – pobierz

załącznik nr 1 – spełnianie warunków – pobierz

załącznik nr 2 – wykaz robót – pobierz

załącznik nr 3 – uprawnienia – pobierz

załącznik nr 4 – brak podstaw – pobierz

załącznik nr 5 – oferta – pobierz

załącznik nr 6 – umowa – pobierz