Ogłoszenie 13/20 dotyczące postępowania na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę kanału tłocznego i studni rozprężnej w miejscowości Mroków, gmina Lesznowola

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – POBIERZ

Ogłoszenie 13/20 dotyczące postępowania na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę kanału tłocznego i studni rozprężnej w miejscowości Mroków, gmina Lesznowola – pobierz

Załącznik nr 1 wzór formularza oferty – pobierz

Załącznik nr 1 edytowalny – pobierz

Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnień – pobierz

Załącznik nr 2 edytowalny – pobierz

Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz

Załącznik nr 3 edytowalny – pobierz

Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia – pobierz

Załącznik nr 4 edytowalny – pobierz

Załącznik nr 5 wzór umowy –  pobierz

Załącznik nr 6 mapa poglądowa – pobierz