Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

SWZ – Pobierz

Załącznik nr 1 do SWZ – Pobierz

Załącznik nr 1 edytowalny – Pobierz

Załącznik nr 2 do SWZ – Pobierz

Załącznik nr 2 edytowalny – Pobierz

Załącznik nr 3 do SWZ – Pobierz

Załącznik nr 3 edytowalny – Pobierz

Załącznik nr 4 do SWZ – Pobierz

Załącznik nr 5 do SWZ – Pobierz

Załącznik nr 5 edytowalny – Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz