Dodatkowy numer rachunku bankowego

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01 lutego 2023 r. korzysta z dodatkowego numeru rachunku bankowego, utworzonego w Banku PKO S.A.

W związku z tym, serdecznie prosimy Odbiorców usług o precyzyjne dokonywanie wpłat za świadczone przez LPK usługi na rachunek bankowy wskazany w bieżącej fakturze.