Kategoria Przetarg

Ogłoszenie o zamówieniu na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wola ul. Krasickiego i Nowa Iwiczna ul. Kielecka, gmina Lesznowola wraz z budową przepompowni ścieków”.

zapytanie ofertowe
Ogłoszenie- Pobierz SWZ- Pobierz Załącznik nr 1 – Pobierz Załącznik nr 1 wersja edytowalna – Pobierz Załącznik nr 2 – Pobierz Załącznik nr 2 wersja edytowalna – Pobierz Załącznik nr 3 – Pobierz Załącznik nr 3 wersja edytowalna – Pobierz…

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zamieniu przy ul. Arakowej 4 – Przetarg nieograniczony

zapytanie ofertowe
Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienie-zamówienia sektorowe wyniki postepowania – pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe wyniki postepowania – pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz. U. U.…