ZAMÓWIENIE nr 1/19 dot. wybór inspektora nadzoru inwestorskiego (budowa kanalizacji Janczewice i Lesznowola V etap)

ZAMÓWIENIE nr 1/19

zamówienie dot. wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Janczewice i Lesznowola – V etap – POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 – POBIERZ