OGŁOSZENIE NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA BAZY TECHNICZNO-BIUROWEJ

Ogłoszenie dot. postępowania na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla bazy techniczno-biurowej z zapleczem magazynowo-garażowym – pobierz

załącznik nr 1 – oświadczenie o kompetencjach i uprawnieniach – pobierz

załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – pobierz

załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczeniu – pobierz

załącznik nr 4 – wzór umowy – pobierz

załącznik nr 5 – formularz oferty – pobierz

załącznik nr 6 – wstępna koncepcja – pobierz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW:

informacja nr 1 – pobierz

informacja nr 2 – pobierz

informacja nr 3 – pobierz