Kategoria Uncategorized

Awaria

Informujemy, że w dniu dzisiejszym nastąpiło przerwanie wodociągu w miejscowości Marysin – na skutek prac ziemnych wykonywanych w drodze. Obecnie wodociąg jest naprawiany. Przewidywany czas włączenia wody to godz. 17:30.

Informacja o zmianie taryfy

Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 01.07.2021 r. zaczyna obowiązywać nowa TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ZATWIERDZONA PRZEZ WODY POLSKIE DECYZJA WA.RZT.70.68.2021/6 – POBIERZ