Awaria

Informujemy, że w dniu dzisiejszym nastąpiło przerwanie wodociągu w miejscowości Marysin – na skutek prac ziemnych wykonywanych w drodze. Obecnie wodociąg jest naprawiany. Przewidywany czas włączenia wody to godz. 17:30.