Kategoria Inwestycje

Dofinansowanie z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowościach Janczewice i Lesznowola, gmina Lesznowola etap V

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił naszej Spółce dofinansowania w formie preferencyjnej pożyczki na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowościach Janczewice i Lesznowola, gmina Lesznowola etap V” w wyniku…