Dofinansowanie z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowościach Janczewice i Lesznowola, gmina Lesznowola etap V

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił naszej Spółce dofinansowania w formie preferencyjnej pożyczki na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowościach Janczewice i Lesznowola, gmina Lesznowola etap V” w wyniku czego została wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 5311 m w skład której wchodzi sieć kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej, stworzono możliwość wykonania 197 sztuk przyłączy kanalizacyjnych oraz powstały 4 pompownie ścieków.

Realizacja inwestycji jest zakończona.

Wartość zadania netto wynosi 5 609 699,05 zł z czego dofinansowanie w formie pożyczki stanowi kwotę w wysokości 4 996 773,80 zł.