ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie usługi INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO SUW Zamienie

ZAPYTANIE OFERTOWE – pobierz

załącznik nr 1 – formularz ofertowy – pobierz

załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie – pobierz

załącznik nr 3 – wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia – pobierz