Zapytanie ofertowe na budowę studni nr 1A oraz likwidację studni nr 1 na terenie stacji uzdatniania wody w Starej Iwicznej

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Pobierz

Załącznik nr 2 – Pobierz

Załącznik nr 3 – Pobierz

Załącznik nr 4 – Pobierz

Załącznik nr 5 – Pobierz

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz