WYNIK ogłoszenia o zamówieniu usługi inspektora nadzoru inwestorskiego – budowa kanalizacji Janczewice i Lesznowola

Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz

załącznik nr 1 – pobierz

załącznik nr 2 – pobierz

załącznik nr 3 – pobierz

załącznik nr 4 – projekt umowy – pobierz