Ogłoszenie o zamówieniu na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazy, obręb PGR i Radiostacja Łazy, gmina Lesznowola

Ogłoszenie – Pobierz

SWZ – Pobierz

załącznik nr 1 – Pobierz

Załącznik nr 1 edytowalny – Pobierz

Załącznik nr 2 – Pobierz

Załącznik nr 2 edytowalny – Pobierz

Załącznik nr 3 – Pobierz

Załącznik nr 3 edytowalny – Pobierz

Załącznik nr 4 – Pobierz

Załącznik nr 4 edytowalny – Pobierz

Załącznik nr 5 – Pobierz

Załącznik nr 6 – Pobierz

Załącznik nr 7.1 – Pobierz

Załącznik nr 7.2 – Pobierz

Załącznik nr 8 – Pobierz

Załącznik nr 9 – Pobierz

Sprostowanie do ogłoszenia- Pobierz

Odpowiedzi na pytania – Pobierz

Odpowiedzi na pytania c.d. – Pobierz

Odpowiedzi na pytania c.d. –Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz