OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. wykonanie projektu i remont istniejącej pompowni ścieków w Wólce Kosowskiej

OGŁOSZENIE o zamówieniu na roboty budowlane – pobierz

załącznik nr 6 – PUF – pobierz

załącznik nr 6A – pobierz

załącznik nr 6B – pobierz

załącznik nr 6C – pobierz

załącznik nr 6D – pobierz

załącznik nr 6E – geologia – pobierz

załącznik nr 1 – spełnianie warunków – pobierz

załącznik nr 2 – brak podstaw – pobierz

załącznik nr 3 – uprawnienia – pobierz

załącznik nr 4 – wykaz robót – pobierz

załącznik nr 5 – umowa – pobierz

załącznik nr 7 – oferta – pobierz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

informacja nr 1 – pobierz