Zmiana stawek taryfowych za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR 814/LXIII/2023Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Pobierz

Z dniem 17.05.2023 r. zaczyna obowiązywać nowa TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ZATWIERDZONA PRZEZ WODY POLSKIE  nr WA.RZT.70.30.2023/5 – Pobierz