Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę 12 szaf sterowniczych do strefowych pompowni ścieków

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik 1 – Pobierz

Załącznik 2 – Pobierz

Załącznik 3 – Pobierz

Załącznik 4 – Pobierz

Sprostowanie omyłki pisarskiej – Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz