Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej robót geologicznych oraz opracowanie KIP dla studni głębinowych w miejscowości Mroków i Stara Iwiczna gm. Lesznowola

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Pobierz

Załącznik nr 2 – Pobierz

Załącznik nr 3 – Pobierz

Załącznik nr 4 – Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz