Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż filtrów antyodorowych na przepompowni ścieków w Łazach

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 1 – pobierz

Załącznik nr 2 – pobierz

Załącznik nr 3 – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz