OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych  w procesie oczyszczania ścieków (osad ściekowy, piasek i skratki) z trzech oczyszczalni ścieków położonych na terenie Gminy Lesznowola – POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ – POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ – POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ – POBIERZ

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – POBIERZ