ogłoszenie o zamówieniu na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pt.”Budowa tłoczni ścieków wraz z kanałem tłocznym DN225 w miejscowości Władysławów, gmina Lesznowola”.

Ogłoszenie – Pobierz

SWZ – Pobierz

załącznik nr 1 – Pobierz

załącznik nr 1 wersja edytowalna – Pobierz

załącznik nr 2 – Pobierz

załącznik nr 2 wersja edytowalna – Pobierz

załącznik nr 3 – Pobierz

załącznik nr 3 wersja edytowalna – Pobierz

załącznik nr 4 – Pobierz

załącznik nr 4 wersja edytowalny – Pobierz

załącznik nr 5 – Pobierz

załącznik nr 6 – Pobierz

załącznik nr 7.1 – Pobierz

załącznik nr 7.2 – Pobierz

załącznik nr 8 – Pobierz

załącznik nr 9 – Pobierz

Pytania i odpowiedzi – Pobierz

Unieważnienie postępowania – Pobierz