Ogłoszenie 6/20 na dokumentację projektową na remont przepompowni ścieków P-11 Władysławów

Ogłoszenie 6/20 na dokumentację projektową na remont przepompowni ścieków P-11 w miejscowości Władysławów – pobierz

załącznik nr 1 – pobierz

załącznik nr 2 – pobierz

załącznik nr 3 – pobierz

załącznik nr 4 – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz