Informacja o zmianie taryfy

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 01.07.2021 r. zaczyna obowiązywać nowa TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ZATWIERDZONA PRZEZ WODY POLSKIE DECYZJA WA.RZT.70.68.2021/6 – POBIERZ