II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. budowa sieci kanalizacji z przepomp. Janczewice i Lesznowola – V etap

II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE – pobierz

załącznik nr 1                            – pobierz

załącznik nr 2                            – pobierz

załącznik nr 3                            – pobierz

załącznik nr 4                            – pobierz

załącznik nr 5                            – pobierz

załącznik nr 6A                          – pobierz

załącznik nr 6B                          – pobierz

załącznik nr 6C                          – pobierz

załącznik nr 6C uzupełnienie  – pobierz

załącznik nr 6D                           – pobierz

załącznik nr 7, 7.1, 7.2 dostępny jest do zapoznania w siedzibie naszej spółki lub w formie elektronicznej. W tej sprawie należy kontaktować się z p. Pawłem Turowskim – p.turowski@lpk-lesznowola.pl tel. 22 757 94 32 wew. 16

załącznik nr 8                             – pobierz

załącznik nr 9                             – pobierz

załącznik nr 10                           – pobierz

załącznik nr 11                           – pobierz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

informacja nr 1 – pobierz