Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Garbatka, PAN Jastrzębiec i Wola Mrokowska, Gmina Lesznowola – Etap II

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia przedmiotem którego jest wykonanie usługi w zakresie pełnienia kompleksowego nadzoru budowlanego dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Garbatka, PAN Jastrzębiec i Wola Mrokowska, Gmina Lesznowola – Etap II. Szczegółowe informacje dotyczące rzeczonej inwestycji zawarte są w ogłoszeniu nr 12 na stronie spółki (https://www.lpk-lesznowola.pl/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosciach-garbatka-i-jastrzebiec-gmina-lesznowola-etap-ii/)

Nadzorem zostanie objęty następujący zakres prac:

  • Wykonawstwo zewnętrznej sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią.
  • Remont nawierzchni drogowych po robotach budowlanych.
  • Roboty związane z zagospodarowaniem otoczenia przy przepompowni.

Oferta powinna zawierać cenę netto oraz kopię stosownych uprawnień. Dokumenty należy składać w siedzibie spółki Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50 lub przesłać na adres mailowym lpk@lpk-lesznowola.pl do dnia 30.04.2015r.