Zasady funkcjonowania Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w okresie stanu epidemii