Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu pompowni ścieków Łazy ul. Przyszłości 4B

Zapytanie ofertowe na remont pompowni ścieków położonej w miejscowości Łazy przy ul. Przyszłości 4B na dz. nr ew. 44/73 obręb ew. PGR i Radiostacja Łazy, gmina Lesznowola –pobierz

Załącznik nr 1 umowa – pobierz

Zmiana treści zapytania ofertowego – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty– pobierz