Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu czterech studni głębinowych na SUW Lesznowola Pole i SUW Lesznowola PGR polegającego na zamontowaniu obudów typu Lange

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Pobierz

Załącznik nr 1 edytowalny – Pobierz

Załącznik nr 2 – Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz