Zapytanie ofertowe na dostawę wodomierzy do wody zimnej i modułów radiowych do zdalnego odczytu

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Pobierz

Załącznik nr 2 – Pobierz

Sprostowanie omyłki pisarskiej – Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania – Pobierz