Zapytanie ofertowe na dostawę w formie leasingu dwóch samochodów dostawczych

Zapytanie ofertowe na dostawę w formie leasingu dwóch fabrycznie nowych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie do 3500 kg.

Zapytanie ofertowe – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz