Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż filtrów antyodorowych na przepompowni ścieków w Łazach

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż filtrów antyodorowych na przepompowni ścieków surowych na obiekcie oczyszczalni ścieków przy ulicy Rolnej 20 w Łazach – pobierz

Załącznik nr 1 oferta – pobierz

Załącznik nr 2 referencje – pobierz

Załącznik nr 3 umowa – pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania – pobierz