ZAMÓWIENIE nr 3/19 dot. remontu przepompowni ścieków w Nowej Iwicznej (u zbiegu ul. Krasickiego i Torowej)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/19 dot. wykonanie remontu przepompowni ścieków położonej na terenie dz. nr ew. 24/46 u zbiegu ul. Krasickiego i Torowej w Nowej Iwicznej – POBIERZ