Zakup SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zawarło umowę pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą zakupu fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnej w kwocie 780 000zł. Wysokość dofinansowania w formie pożyczki udzielanej ze środków Funduszu na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym oraz polegającym na zakupie środków trwałych i wyposażenia wynosi 100% kosztu kwalifikowanego zadania. Spłata zaciągniętej pożyczki z programu „Zadania z zakresu ochrony wód” powinna nastąpić w okresie do 15.12.2026r.

W trybie negocjacji firma POLCAB N. Gamoń Sp. Jawna mieszcząca się w Rybniku przy ul. Sosnowej 5 przedstawiła najkorzystniejszą ofertę i wygrała postępowanie. Wybrany wykonawca złożył ofertę ważną i spełniającą warunki zawarte w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakupiony samochód do ciśnieniowego mycia kanałów oraz odsysania nieczystości płynnych jest na podwoziu dwuosiowym, o DMC 18 000kg i napędzie 4×4 – typu PCK-6 o pojemności zbiornika 6000l. Zbiornik pojazdu podzielony jest poprzecznie na dwie komory. Przednia przeznaczona na wodę czystą o poj. 2000l, tylna na osad o poj. 4000l.

Samochód przeznaczony jest do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów o średnicy od 50 do 400mm, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu a także do usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych. Czyszczenie kanałów odbywa się strumieniem wody za pośrednictwem wysokociśnieniowego układu wodnego z pompą nurnikową, z wykorzystaniem różnego rodzaju głowic i dysz czyszczących. Usuwanie osadu ze studzienek odbywa się na zasadzie podciśnienia wytworzonego w zbiorniku przez kompresor. Poniżej zdjęcie przedstawiające zakupiony samochód.